هدايت قرآن

قران كتاب هدايت است،ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين.وبراي هدايت انسانها هر آنچه لازم بوده بيان نموده است.لكن نحوه بيان قرآن بگونه خاصي است كه بايد شناخت،زيرا قران كتابي است كه تا قيامت هدايت بشر را بعهده دارد واز چنان عمقي بر خوردار است كه گذشت زمان معاني جديدي را كشف مي كند.در هر صورت بايد ديد از قرآن چه انتظاري داريد كه راجع به آن صحبت نشده،وبايد دانست كه قرآن كريم قانون اساسي مسلمانها تا قيام قيامت است وكليات مسائل در آن آمده كه مي بايست تلاش كرد وبدست آورد كه در ادامه توضيحاتي ارائه مي گردد.
اگر در مواردي هم ساده به نظر برسد وقتي به آن دقت مي كنيم ميبينيم چقدر راهگشا است.
هرمقدار با قرآن مأنوس شويم ،به عمق محتواي آن مي رسيم ودربرابر درياي بي كران او تسليم مي شويم.راه آن عمل وطهارت باطن است.انه لقرآن كريم في كتاب مكنون،لا يمسه الا المطهرون.فقط پاكان به محتواي آن دست مي يابند،زيرا قرآن نور است ودر محيط نوراني جلوه مي كند.

قرآن , حق مطلق و ناب و محض و كامل و چشمه جوشاني است كه داراي ظاهر و باطن است . هر انساني به اندازه فهم و ادراك خود, از اين چشمه سيراب مي شود اما بايد توجه داشت كه فهم و تفسير قرآن مانند فهم و درك هر علم ديگري داراي اصول , ضوابط و شرايطي است كه بدون احاطه به آنها, فهم صحيح قرآن ميسر نمي شود. اما درك و شناخت باطن و عمق قرآن بعد از خداي تعالي تنها مختص به پيامبر اكرم (ص ) و ائمه اطهار(ع ) است . زيرا قرآن حقيقتي است كه بر رسول اكرم (ص ) نازل شده و ايشان حقيقت آن را به تمامه از خداوند تلقي و دريافت كرده است و اوست كه با احاطه و فهم كامل قرآن , مبين و مفسر آن مي باشد »و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم «, (نحل , آيه 44) و بعد از پيامبر اكرم , ائمه (ع ) كه علم خود را از طريق تلقي از پيامبر اكرم و نيز هر كدام از امام قبل از خود, به دست مي آورند به عنوان مبين و مفسر قرآن , حقيقت آن را درك مي كنند: »انما يعرف القرآن من خوطب ; به شناخت حقيقت قرآن تنها براي آن كه به او نازل شده است ميسر است « (روضه كافي , ج 8, ص 7).
[پايان كد انتخابي][كامل از كد34945]
براى فهم قرآن به عنوان منبع اساسى معرفت دينى، ما نيازمنديم كه ابزارهاى خاص آن را پيدا كنيم و حدود استفاده از هر يك از آنها و ميزان تأثير و اعتبار از آنها را بدانيم. مهمترين ابزارها براى فهم قرآن عبارتند: 1. ادبيات و قواعد زبان‏شناسى: براى درك سخن هر گوينده و نقطه آغاز تفاهم، به آگاهى از قواعد اوليه مربوط به زبان و لغت اوست. لذا داشتن اطلاعات كافى و عميق از ادبيات اين زبان از ضروريات است. در ادبيات نيز فهم معناشناسى واژه‏ها، آشنائى به علم صرف (صرف‏شناسى) و علم اشتقاق، علم نحو كه جايگاه تركيبى كلمات را در ساختار جملات مشخص مى‏سازد و اطلاع از علم معانى و بيان و بديع كه در زيباسازى كلام قواعد مهمّى است، لازم مى‏باشد. 2. آشنا بودن به مضمون و سياق خود قرآن، چرا كه قرآن قراينى دارد كه بعضى پيوسته و بعضى ناپيوسته است و براى فهم مقصود هرگوينده مناسب‏ترين شيوه آن است كه سخنان گوناگون خود او را در كنار هم و مرتبط با هم بنگريم و اين شيوه در ارزيابى و نتيجه‏گيرى مفيد است. 3. سنت معصوم(ع): از جمله شئون پيامبر(ص) و ائمه(ع) تبيين مقاصد كتاب الهى مى‏باشد. {/Bوَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‏{w4-12w}{I16:44I}/}، (سوره نحل/44). علامه طباطبايى مى‏نويسد: آيه مباركه دليل به حجّيت سخن پيامبر اكرم در شرح آيات قرآن كريم است، (الميزان، ج 12، ص 261). سنّت و سخن معصوم(ع) در تفسير و تبيين قرآن و تعليم شيوه تفسير به مردم و تبيين تأويل و تعليم راهيابى به بطون قرآن نقش اساسى دارد. 4. عقل و تفكر خلاق، مفسّر و كسى كه مى‏خواهد از قرآن استفاده كند بايد عقل فعّال و تفكّر، خلاق داشته باشد تا بتواند از اين ابزار بطور صحيح و دقيق استفاده نمايد. بايد توجه داشت كه دين مجموعه عقاد و آموزه‏هايى را ارائه داده كه اين مجموعه بايستى با هم سازگار باشد لذا در برداشت از قرآن بايد هر مفهوم قرآنى در مجموعه‏ى آموزه‏هاى دينى كه از منابع اصلى به دست آمده ديد. فهم عميق معانى قرآن نياز به تلاش علمى بسيار دارد لذا مفسرينى موفق بوده‏اند كه كوله‏بارى از سابقه علمى و تحقيقى بر دوش آنها بوده است. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه به كتب علوم قرآنى مراجعه شود. مانند: 1. شناخت قرآن، كمال دزفولى 2. روش برداشت از قرآن، محمدحسين بهشتى. 3. علوم قرآنى، محمدباقر سعيدى روشن.
اگر شما در جست وجوى قرآن‏شناسى و درك معانى و فهم حقايق قرآن هستيد دو راه عمده دارد: 1- مطالعه پيوسته و دائمى تفاسير قرآن. 2- تزكيه باطن و تحفظ بر عبادات و ترك محرمات. ميزان موفقيت شما در اين مورد بستگى به ميزان استوارى و استقامت شما در راه هدف و جديت در رسيدن به مقصد است. - در پاسخ به سؤال شما پيرامون قرآن، نخست چند نكته را به اختصار يادآور مى‏شويم و شما را به تفكر و تعمق درباره آن دعوت مى‏نماييم. 1- با توجه به شواهد و دلائل عقلى و نقلى، انسان در زندگى خود يك مسافر است (به عنوان نمونه به آيه 6 از سوره مباركه انشقاق مراجعه كنيد). 2- قرآن راهنماى انسان در اين سفر است. هر يك از آيات قرآن دربر دارنده پيامى است كه در حكم علائم راهنما و هشداردهنده در اين راه است. 3- كسى كه راه نيفتاده و قصد حركت ندارد، علائم راهنمايى براى او بى‏معنا و نامفهوم است، نظير كسى كه هيچ گاه در عمر خود رانندگى نكرده و از علائم راهنمايى و رانندگى هيچ برداشت صحيحى ندارد. در روايات آمده است كه
القآن نورّ لمن استضاء به‏؛ قرآن براى كسى كه از آن طلب روشنايى نمايد، مايه نورانيت و روشنايى است‏. 4- انسانى كه با حقيقت اصلى خود انس ندارد و نيازهاى وجودى عالى خود را به خوبى نيافته است، انسانى كه اهل خلوت و انديشه و تفكر نيست هيچ گاه مسافر بودن خويش و ضرورت راهنما و راهبر را درك نخواهد نمود. {Sطبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك‏# چو درد در نبيند كه را دوا بكند؟S} 5- ميزان بهره‏گيرى انسان از قرآن متناسب با ظرفيت وجودى اوست و اين ظرفيت به اختيار خود انسان قابل توسعه و گسترش است. با توجه به نكات بالا براى بهره‏مندى هر چه بيشتر از بركات و انوار قرآن موارد زير مى‏تواند مؤثر باشد: 1- در گام نخست انس هر چه بيشتر با آيات قرآن لازم است و براى رسيدن به اين مقصود تلاوت روزانه حداقل 50 آيه از سوى ائمه اطهار(ع) شده است. 2- مطلب مهمى كه در روايات مورد تأكيد واقع شده، تدبر و تفكر در معانى آيات است و قرائت بدون تدبر فاقد آثار و بركات در مرتبه عالى و مورد انتظار است. 3- در تلاوت قرآن، به بايدها و نبايدها و دستوراتى برمى‏خوريم، يكى از راه‏هاى عملى استفاده از نور قرآن آن است كه انسان در هر روز با خود قرار گذارد كه به اين بايدها و نبايدها و دستوراتى كه در حين قرائت با آن برخورد كرده عملى نموده و پايبند باشد تا تدريجاً به زيور زيباى آيات الهى آراسته شود. 4- ائمه اطهار(ع) و علماء بزرگوار همواره توصيه نموده‏اند كه حركت را بايد با عمل به آنچه مى‏دانيم شروع كنيم و همين عمل به دانسته‏ها باعث پيدايش آگاهى و معرفت تازه و رشد و ترقى آدمى خواهد شد. در مورد كتب تفسيرى كتابهاى زير براى مطالعه شما مناسب به نظر مى‏رسد: 1- تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى 2- تفسير كاشف،حجتى كرمانى و بى‏آزار شيرازى 3- تفسير راهنما، هاشمى رفسنجانى در مورد اطلاعات قرآنى مطالعه مجله‏هاى بينات و همچنين پژوهشهاى قرآنى پيشنهاد مى‏شود. همچتين خواندن كتاب‏هاى ذيل را به شما پيشنهاد مى‏كنيم: 1- وحى و نبوت‏شهيد مطهرى 2- تفسير الميزان ، ج 1علامه طباطبايى 3- عظمت قرآن‏سيد مرتضى توسليان 4- درسهايى پيرامون شناخت قرآن‏جمعى از نويسندگان(درراه حق) 5- درباره شناخت قرآن‏محمد على گرامى 6- پژوهشى پيرامون قرآن و پيامبرفخرالدين حجازى 7- قرآن و آخرين پيامبرمكارم شيرازى 8- مقايسه‏اى ميان تورات انجيل قرآن و علم 9- قرآن و دانشمندان 10- قرآن بر فراز اعصار 11- قرآن‏شناسى‏محمود رجبي

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .