برترين زنان جهان

اولا لازم نيست با هر وصفي كه حضرت مريم توصيف شده حضرت زهرا (س) هم توصيف شد، و ثانيا بنا بر نقل عده اي از بزرگان وعده اي از تفاسير از قبيل نمونه ومجمع و تفسير شبر ، كوثر را تفسير به حضرت زهرا ( س) و يكي از مصاديق آن نقل نموده اند ثالثا : امكان تحريف در اين امر پيش مي آمد همانگونه كه در عده اي از روايت چنين تحريفي شده است از باب نمونه :
1- قال رسول الله (ص) « انا مدينه العلم و علي بابها » ( كه من شهر علمم علي هم در اوست )
2- ) ب: بدين گونه كه ( انا مدينه العلم ابوبكر محرابها و عمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها) منم شهر علم و ابوبكر محراب وعمر ديوار وعثمان سقف آن و علي (ع) دروازه آن.
و در پايان اگر چه نام آن حضرت در قرآن نيست ولي آيات متعددي به كمك اسناد اهل شيعه و سنت در شأن ائمه و حضرت زهرا(س) نازل شد.
حاكم حسكاني سني مذهب مي گويد در مجلس بودم ، جمعي از علماء حضور داشتند در آنجا يك نفر گفت هيچ آيه در شأن علي (ع) و آل ايشان وارد نشده در آنجا هيچ كس اعتراض نكرد من در مورد افتراء او برحسب وظيفه كتابي تحت عنوان شواهد تنزل تأليف كنم كه شامل صدها آيه در شأن علي (ع) و خاندان عصمت است.(1)
و اينكه مخفي بودن در تمام شئون و مراتب شخصيت والاي آن حضرت به نوعي رخسار خود را آشكار نموده است . قدر آن حضرت ،قبر آن حضرت حقيقت آن حضرت ( كه باطن شب قدراست ) و همچنين مخفي بودن نشان، نبودن نيست بلكه برخي از ابعاد عدم ظهور به دليل شدت حضوراست مانند نور مقدس ذات حضرت احديت ،در تأييد فوق واعظ تهراني در خصايص الفاطميه مي گويد : حضرت مريم دليل افضليت نيست بلكه خفاي اسم مباركش دليل بر عصمت ذات و شرافت حالات آن مكرمه را دارد .(2)
منابع جهت رجوع :
1- فضائل الخمسه في الصاح السته، فيروزآبادي.
2- فاطمه الزهرا (س)، مير علي محمدنژاد.
لا زم به ذكر است در آيه{ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل بيت و يطهركم تطهيرا}
( احزاب /32 )
خداوند عصمت اهل بيت (عليهم السلام) اعلان نموده و در آيه مباهله (162آل عمران ) جايگاه رفيع آنان را بيان نموده و در سوره انسان آيه 7 تا 13 اشاره به عملكرد ارزشمند اسامي اهل بيت دارد آيات ديگر نيز در قرآن وجود دارد كه بذكر فضائل اهل البيت پرداخته شد .
براي آگاهي بيشتر به تفسير نمونه مراجعه فرماييد :
1- چرا ؟ محمد محمدي اشتهاردي .
2- ص 58 ،فاطمه زهرا (س)، علي محمد نژاد، ص 58 .
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 220/400008)