دعا و اعمال ماه رجب

در مورد حركت دادن انگشت سبابه دست راست در موقع خواندن دعاي رجب، بايد گفت كه يك سري اعمال و رفتاري پيامبر(ص) و امامان(ع) صادر شده است كه شايد فلسفه‌ي آن براي ما روشن نباشد، اما چون پيامبر و امامان معصوم هستند و جانشين خدا در زمين و علم و دانش آنها از جانب خداوند است، هرگونه كاري و گفتاري و اعمالي انجام دهند، براي ما پيروانشان سنت و حجت شناخته شده و اين كار خود دليل بر آن است كه كار خوبي است، چون آنها انجام داده‌اند و هيچگونه مشكلي نخواهد داشت. مثلاً رسول مكرم اسلام در فتح مكه، در حالي كه سوار بر شتر بودند در اطراف كعبه طواف كردند، پس ما هم مي‌توانيم سواره يا با كرسي‌هايي كه ديگران حمل مي‌كنند طواف كنيم و صحيح است. چون رسول مكرم اسلام انجام دادند براي ما حجت است، يا در هنگام بردن نام حضرت مهدي(عج)، امام صادق(ع) و امام رضا(ع) به قامت مي‌ايستادند و دست مباركشان را روي سر گذاشته و احترام قائل مي‌شوند. اين كار هم براي ما مسلمانان و شيعيان حجت است. و موقع سلام دادن به وجود مقدس صاحب عصر(ع) دست روي سر مي گذاريم، اما فلسفه‌اش چيست؟ ندانيم. آيا احترام است؟ استغاثه است؟ و يا... فلسفه‌اش براي ما نامعلوم است. (1)
و اما فلسفه دعا چيست؟ در روايتي وارد شده است كه در ماه رجب كه ماه حرام است، هر روز، بعد از نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء دعاي «يا من ارجوه لكل خير...» خوانده شود. خود امام صادق(ع) اين دعا را خوانده تا به جمله (من فضلك يا كريم) رسيدند، راوي گفت: پس امام(ع) گرفت محاسن‌ (ريش) شريف خود را در دست چپ و خواند اين دعا را به حالت التجاء و تضرع و حركت دادند انگشت سبابه دست راست را. (2) پس چون امام عصر اين كار را كردند، براي ما حجت است، اگر چه فلسفه‌ي آن را ندانيم. موفق باشيد.
منابع:
1-سلسله‌ي بحث‌هاي پرسش و پاسخ حجه‌الاسلام رنگين كمان در دانشگاه.
2ـ مفاتيح‌الجنان، اعمال ماه رجب المرجب.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 172/400008)