تفاوت زن و مرد

در مسائل علمى، اعتقادى، اخلاقى و آنچه به كمال انسانى بر مى‏گردد بين زن و مرد هيچ فرقى نيست، ولى در مسائل اجرايى و تقسيم كار بين زن و مرد تفاوت هست منتها اين تفاوت نقشى در تكامل انسان ندارد.
در توضيح مطلب اول بايد گفت: هدف از رسالت همه انبيا، مخصوصاً رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) تعليم كتاب و حكمت از يك سو و تزكيه نفوس از سوى ديگر است. يعنى انبيا آمدند تا مردم را با معارف الهى آشنا و عقايد و اخلاق جامعه راكامل كنند. قرآن كريم فرمود: «يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ»؛ سوره بقره(2): آيه‏129. انبيا آمدند براى تعليم و تزكيه، و اين دو خصوصيت، مربوط به جان انسان است و جان انسان از آن جهت كه موجودى ملكوتى است، زن و مرد ندارد.
همه انبيا براى تعليم و تربيت و تزكيه آمده‏اند كه هم در بخش نظرى، جامعه را به علوم الهى و صحيح آشنا كنند، هم در بخش عملى مردم را به نزاهت و طهارت روح برسانند. همه اين‏ها به جان انسان برمى‏گردد كه نه مذكر است نه مؤنث. اين بدن است كه يا مذكر است يا مؤنث و گرنه روح، مجرد است. مثل اينكه شما سؤال كنيد كه فلان عده از فرشته‏ها با اين عده از فرشته‏ها با هم تفاوت دارند يا نه؟ پاسخش اين است كه اصلاً فرشته زن و مرد ندارد، نه زن است و نه مرد چون مجرد است.
و اما توضيح مطلب دوم: در عالم طبيعت كارها برابر خصوصيات طبيعى و بدنى تقسيم شده است. يك سرى كارها مشترك بين زن و مرد و يك سرى كارها مخصوص هر جنس به طور جداگانه است؛ آن هم از باب اجراييات و تقسيم وظيفه است. اگر مرد در انجام كارها با تقوا و با اخلاص‏تر بود او كامل‏تر است و اگر زن در انجام كارهايش با اخلاص‏تر بود او كامل‏تر است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 93/500020)