آيه ليله‏ المبيت

درپاسخ به نکاتی توجه کنید :
1- آیه ای به نام تحول در شان امیر مومنان -ع- را در قرآن نیافیتم .
2- احتمال دارد منظور شما آیه تهور باشد که البته به این نام معروف نیست و مراد آیه ای باشد که مربوط به لیله المبیت و به این نام معروف است یعنی شبی که امیر مومنان -ع- آیه با شجاعت تمام وفداکاری بی نظیر در بستر پیامبر-ص- خوابید تا ایشان آسیبی نبینند .

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: