جاودانگي قرآن (تعداد بازديد: 13,783)
چیستی وحی (تعداد بازديد: 16,971)
دريافت وحي (تعداد بازديد: 10,670)
عربي بودن قرآن (تعداد بازديد: 10,161)
اولين كاتب وحي (تعداد بازديد: 10,467)

معیار های حکومت الهی

معیار های حکومت الهی از دیدگاه آیات و روایات چیست؟

hokoomat_0.jpg
در این رابطه به مطالب زیر توجه کنید.
قرآن و روایات در این باره زیاد سخن گفته اند. تعدادی از آيات قرآن ولايت، قانون گذارى و حكم رانى را از آنِ خدا مى داند و هر قانون، حكومت و فرمانروايى را - كه مطابق با قانون الهى و در طول ولايت الهى نباشد - منفى و مردود مى شمارد.
آیات را در چند گروه زير می توان ذکر کرد:
يكم. آياتى كه حق حكومت، قانون گذارى، داورى و حكم رانى را منحصر به خدا مى داند؛ از جمله:

امكان حیات در سیارات

بر اساس قرآن آيا امكان دارد كه در سیارات و کرات دیگر همانند زمین حيات وجود داشته باشد ؟

Sayarat.jpg
ظاهر برخى از آيات قرآن به حيات در كرات ديگر اشاره دارد؛ مثلاً در آيه 29 سوره «شورى» مى فرمايد: « و من آياته خلق السموات و الارض و ما بث فيهما من دابة »؛ و از نشانه هاى او است آفرينش آسمان ها و زمين و آنچه از جنبندگان در آن دو پراكنده ساخته است . چنان كه مشاهده مى شود، در اين آيه يكى از نشانه هاى خداوند، آفرينش و پراكندن جانداران در زمين و آسمان ها قلمداد شده است.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: «قرآن، تورات، انجيل و علم»، دكتر موريس بوكاى، ترجمه: مهندس ذبيح اللّه دبير.

تحریف تورات و انجيل

چرا تورات و انجيل تحريف شدند اما قران كريم نه ؟

torat-enjil.gif
تحريف تورات از نظر تاريخى و علمى قطعى است، بر اين مسأله دلايل بسيارى وجود دارد. برخى از آنها در لابلاى مطالب مرتبط به تحريف متون مقدس مسيحيت از نظر خواهد گذشت، زيرا عهد عتيق مسيحيان همان كتاب مقدس يهوديان است كه مشتمل بر تورات نيز مى باشد. افزون بر آن دلايل مستقلى بر تحريف يا بشرى بودن تورات كنونى وجود دارد كه برخى از آنها از قرار زير مى باشد:
يك. وفات و دفن موسى

اعجاز عددی قرآن

در بعضي از كليپ هاي اينترنتي مي بينيم تعداد تكرار يك سري از كلمات و تعداد تكرار معادل آن كلمات به عنوان معجزه مطرح شده است مثلاً كلمه الدنيا ۱۱۵ بار آمده و كلمه الاخره نيز ۱۱۵بار ذكر شده اما وقتي كه اين كلمات را در قران جستجوي مي كنيم مي بينيم تعدادي جستجو از آنچه ذكر شده كمتر يا بيشتر مي باشد، دليل اين امر چيست؟

ejaz-adadi.jpg
در مورد اعجاز عددى قرآن اشاره به سه مطلب لازم است:
1. تعداد زيادى از دانشمندان نظم رياضى قرآن را دنبال كرده‏اند و به نتايج قابل توجهى رسيده‏اند، هر چند كه برخى از محاسبات آنها خطا بوده و يا با اعمال سليقه و ذوق شخصى همراه بوده است. از این رو نظم رياضى قرآن به صورت موجبه جزئيه مورد پذيرش موافقان و مخالفان اعجاز عددى واقع شده است اما به صورت موجبه كليه (يعنى در همه موارد ادعا شده) مورد قبول نيست.

راهكارهاي ايجاد وحدت

راهكارهاي ايجاد وحدت مستند به آیات قرآن را بيان کنید.

vahdat.jpg
در این رابطه به مطالب زير كه درباره وحدت و اتحاد امت اسلامي است و مشتمل بر ايات متعددي در باره اين موضوع است توجه نماييد:
راهكارهاي ايجاد وحدت :

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: